แผนที่ วัดป่าบนเนิน

วัดป่าบนเนิน ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เวลาแสดงธรรม ๗.๐๐ – ๘.๐๐ น. ติดต่อสถานที่ปฏิบัติธรรม โทรศัพท์ 087-065-3317 ทั้งนี้ไม่ควรสอบถามก่อนวันเดินทางนานเกินไป เพราะพระอาจารย์อาจมีกิจฉุกเฉินได้เสมอ

แผนที่วัดป่าบนเนิน Google Maps