...
121 ม.10 ต.ลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย